-
good to know
November 2011

Nekrofili

Nekrofili är en sexuell preferens för döden, döda objekt eller döda personer. Nekrofili är ett paraplynamn och har många olika inriktningar i dess utövande Det finns ingen allmän klassifikation, den mest kända är dock av Rosman & Resnick. De gjorde en stor studie på 122 nekrofiler i ett försök att kategorisera nekrofili i olika delar. Detta är en väldigt stor studie då nekrofili anses vara en ovanlig förekommande parafili, men detta baseras på att det är inte så väl dokumenterad och det finns ingen statisk på antalet nekrofilifall så mörkertalet kan vara stor. Den klassifikationen jag kommer att följa är föreslagen av Aggrawal, då jag uppfattar den som väldefinierat. Men först lite historik.

Historiskt sett har fall av nekrofili existerats så länge människor har funnits, dött och skapat ritualer för begravning. Det förekommer även bland djur, insekter och fåglar, med ett känt fall angående en anka.

Redan i antika Egypten ansåg man att man inte kunde skicka avlidna kvinnor till anrika makar eller som var vackra direkt till balsameringen utan man väntade i 2-4 dygn tills kroppen förlorade sin tilltalande glans så att balsamerare då inte skulle bli attraherade till den. Man började även lära upp kvinnor till att vara balsamerare för att de istället för dem manliga balsamerare skulle hantera kvinnliga kroppar.
Det finns även loggar om sjömän som begick nekrofili vid transport av döda till deras hemländer, under dem långa resorna över hav som pågick under dessa tider. Det har förekommit många legender, folklore och historier men en viss touch av nekrofili. Ingen tänker på att Törnrosen ligger nästan livlös i 100 år innan en prins upptäcker henne och får för sig att kyssa henne.

Första försöket till definition och dokumentation var av Krafft-Ebing i hans Psychopathia Sexualis (1886) där han ansåg att nekrofili var den värsta uttrycket för sadism, men han baserade sitt arbete på endast två fall av nekrofili. Termen utvecklades sedan vidare av Havelock-Ellis, runt 1900-talet till necrosadism och sedan av Magnus Hirschfeld som utvecklade den till 3 olika definitioner, necrosadism – sexuellt utövning endast på avlidna kroppar, necrostuprum – sexuellt intresse för avlidna kroppar och necrophagy – att även äta av kroppen under akten.

Men dessa var inte tillräckliga, så termerna och andra perspektiv inom nekrofili utvecklades av Brill (1941) och Smith & Braun (1978) tills man kom till Rosman & Resnick (1989). Deras definition har funnits länge men jag kommer som sagt följa Aggrawals kategorisering (2008) som är en utveckling på Rosmans & Resnicks arbete.

I Sverige är det brottsligt att obehörigen flytta, skada eller skymfligen behandla lik eller avlidens aska enligt brottsbalken 16 kap. 10§.Men det är väldigt ovanligt att någon fälls för detta, första nekrofili fall gick upp i rätten den 4 oktober, 2006.

Besöker man forum, filmer och porr inom ämnet så är det tyvärr ofta stor dominans av Typ lX fantasier och man får en uppfattning av det är stor mängd av människor som har någon nekrofilisk fantasi. Det förekommer både män och kvinnor, ritualiska mord, redan döda kroppar, fascinering och romantisering av döden och lik, mordrollspel, etc.

Men få vågar avslöja det utanför Internets trygga sfär. Med nekrofili bryter man mot normen i dem flesta länder runt omkring världen. Ändå förekommer det och det finns många förklaringar till orsaken likaväl som det finns okända orsaker. En teori är att detta en kvarleva från människans tid då asätande och kannibalism förekom. Det som gör det svårt att förklara är att de många fall av nekrofili upptäcks i samband med brutala mord och även om sexuella mördare och seriemördare är inte dem enda som är representerade inom nekrofili så skapar det motstånd och hets för ämnet.

Av dem få studier det finns inom ämnet får man en övervägande dominans av män och även om det skulle finnas en viss eventuell koppling till testosteron finns det även utövande kvinnor inom nekrofili. Nekrofili fantiseras om och utförs av gamla, unga, män, kvinnor, olika nationaliteter, asociala, sociala, människor med olika sexuella läggningar, etc. Med så pass stor omfång av människor borde det väl finnas en gemensam orsak till dess existens? Och även om kan dra vissa slutsatser, som t.ex. den ökade porren med nekrofilism inriktning som kan skapa, väcka eller underblåsa intresse, så handlar det i slutändan om individuella historier. Vissa kan vara tragiska, vissa kan vara vidriga, vissa kan verka harmlösa men alla har en egen historia om hur deras sexuella betingning blev just nekrofili.

En rätt känd intervju som man kan läsa är med Karen Greenlee som en inblick i nekrofilens tankevärld. Men när man läser om fall av nekrofili inom studierna så är dem flesta utövarna olika, med olika bakgrunder och liv. Så hennes historia förklarar mest hennes egna nekrofili dragning och är inte allmängiltig. Man kan även se filmer med nekrofiliska inslag som förekommer rätt långt bak i tiden, värd att nämna Kissed från 1996 som beskriver nekrofili utan brutalitet, vilket många andra filmer inriktar sig på.

Källor:

NEKROFILI
Sexual attraction to corpses: a psychiatric review of necrophilia. Bulletin American Academy Psychiatry Law 1989;17(2):153-63.
A new classification of necrophilia. doi:10.1016/j.jflm.2008.12.023
Psychology and criminal justice: international review of theory and practice. János Boros,Iván Münnich,Márton Szegedi,European Association of Psychology and Law. Conference
Necrophilia and Sexual Homicide. doi: 10.1111/j.1556-4029.2009.01282.x
A case report of necrophilia–a psychopathological view. Journal Forensic Leg Med 2011 Aug; 18(6):280-4.
– THE UNREPENTANT NECROPHILE: An Interview with Karen Greenlee
– Wikipedia – Parafili, Fetisch, Nekrofili
– Bilder från morbidanatomy.blogspot.com och artween.fr – Marischa Michiels

Om sexologistintraining

sexologist in training

Diskussion

Trackbacks/Pingbacks

  1. Pingback: Parafili & Fetisch « .sexologist in training. - 15 november, 2011

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

aki

.has learned to be a lover and a loner because i can´t stand anything else but the depths of a person.

Enter your email address to follow me!

Gör sällskap med 54 andra följare

support me & shop

bloglovin

bloglovin

lust research tumblr

tweet me

%d bloggare gillar detta: